Amerika'da YaşıyorumAmerika'da Yaşıyorum Amerika'da Yaşıyorum  Takipte kalın    

İlan Verme Koşulları


İlan veren, “amerikadayasiyorum.com” sitesinin belirlediği hükümlerini kabul etmekle ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “amerikadayasiyorum.com” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan verenin, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “amerikadayasiyorum.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “amerikadayasiyorum.com”u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan veren kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "amerikadayasiyorum.com" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "amerikadayasiyorum.com", ilan veren tarafından "amerikadayasiyorum.com"a iletilen veya site üzerinden ilan veren tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

İlan veren hukuka aykırı faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "amerikadayasiyorum.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

"amerikadayasiyorum.com", sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir.

İlan başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “amerikadayasiyorum.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “amerikadayasiyorum.com” gerekli görmesi halinde ilanını sona erdirebilir, ilani herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı İlan başvurusunu kabul etmeyebilir.

“amerikadayasiyorum.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde ilanı tek taraflı olarak değiştirebilir, kaldırabilir. İlan verenin hesabına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

“amerikadayasiyorum.com” yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; İlan verenine ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “amerikadayasiyorum.com”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde İlan verenin verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “amerikadayasiyorum.com”a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; İlan verenin kendisine bildirdiği bilgileri “amerikadayasiyorum.com” ilgili tarafa verebilir.

“amerikadayasiyorum.com”ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her türlü zararlardan sorumlu değildir.

İlan veren, "amerikadayasiyorum.com"un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "amerikadayasiyorum.com" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde bir başka siteye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“amerikadayasiyorum.com”, İlan vereninlerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “amerikadayasiyorum.com”u kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “amerikadayasiyorum.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “amerikadayasiyorum.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “amerikadayasiyorum.com”un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

"amerikadayasiyorum.com", sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; İlan verenlerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "amerikadayasiyorum.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "amerikadayasiyorum.com" yapabilir.

"amerikadayasiyorum.com"ın kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler ilan verenler için referans kolaylığı nedeniyle "amerikadayasiyorum.com" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır.

“amerikadayasiyorum.com”, ilan oluşturulurken talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri adres, telefon, sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde İlan verenin ile temas kurmak için kullanabilir. Süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “amerikadayasiyorum.com”un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

İlan verenin, “amerikadayasiyorum.com” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “amerikadayasiyorum.com”un herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “amerikadayasiyorum.com”ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini başta Google olmak üzere diğer arama motoru veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

"amerikadayasiyorum.com" tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. Değişen hükümler yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

"amerikadayasiyorum.com" belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "amerikadayasiyorum.com" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "amerikadayasiyorum.com"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "amerikadayasiyorum.com"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

AmerikadaYasiyorum.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından AmerikadaYasiyorum.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 12/19/2020